اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- اخبار
اسامی برگزیدگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۶ | 

اسامی ارائه دهندگان مقالات برتر در بخش "ارائه شفاهی":
مهسا کریمی اصل
سجاد بیگمرادی
سعید سلیمانی
نیما گران ملک
سمیه جمالی
امین داداشی
سید علی نیکنام
سعید صالح پور
محمدعلی رضایی
الهام افشاری
کیاندخت ایزدفر
علی حاجی تبار

****

اسامی ارائه دهندگان برتر مقالات در بخش " پوستر" :
سید عرفان عقیلی
مریم کمالی اردکانی
امیرحسین نوربخش
علی کریمی
علی رحیمی
صالحه عباسپور
مجید خیبری
محسن قنبر لو

***

ارائه دهنده برتر بخش " طرح صنعتی":
 امین دوست محمدی

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.82.104.fa
برگشت به اصل مطلب