اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- اخبار
تصاویر برگزاری اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۶ | 

AWT IMAGE

سخنرانی دکتر زاهدی در مراسم افتتاحیه کنگره ملی مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

AWT IMAGE

سخنرانی پروفسور شجاعی فرد در مراسم افتتاحیه کنگره ملی مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

AWT IMAGE

مصاحبه دکتر مرزبان راد در حاشیه مراسم افتتاحیه کنگره ملی مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

AWT IMAGE

مصاحبه دکتر خلخالی در حاشیه مراسم افتتاحیه کنگره ملی مواد و ساخت پیشرفته در صنایع

AWT IMAGE

سخنرانی دبیر محترم کنگره جناب آقای دکتر مرزبان راد، در آیین افتتاحیه 

AWT IMAGE

پنل تخصصی با موضوع طراحی خودرو

AWT IMAGE

پنل ارائه پوستر

AWT IMAGE

کارگاه تخصصی رباتیک

AWT IMAGE

اهدای جوایز مقالات برتر

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.82.103.fa
برگشت به اصل مطلب