اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- اخبار
آماده سازی پوسترها

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲ | 

توجه توجه

نویسندگانی که ارائه مقالات آنها به صورت پوستر است:

اگر در قالب ارائه شده در بخش قالب ارسال آثار پوستر خود را آماده کنند، کافی است فایل را در بخش پیوست پنل کاربری قسمت مربوط به مقاله مورد نظر بارگذاری نمایند. در اینصورت پرینت پوستر توسط دبیرخانه کنگره انجام خواهد شد.

در صورتی که هر طرح پیشنهادی یا قالب رنگی توسط نویسنده در نظر گرفته شود، پرینت پوستر بر عهده خود نویسنده خواهد بود.

ابعاد پوستر با سایز 50*70 و یا A2 در نظر گرفته شود.

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.82.100.fa
برگشت به اصل مطلب