اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- سخن دبیر
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | 

AWT IMAGE

خداوند نعمت های بی شماری را کریمانه به انسان بخشیده است. نور دانش برای طی طریق در مسیری که او را به شناخت جهان پیرامونش رهنمون کند و نردبانی بسازد تا مراحل کمال را بپیماید از مهم ترین ودیعه های الهی است. بی شک، محققان و دانشمندانی که این مسیر را هدفمند می پیمایند، شکر این نعمت را با روشنی دادن به فضای پیرامون خود، بجا می آورند  و زندگی را برای انسان ها معنایی تازه می بخشند.
کنگره ها، نشست ها و همایش های علمی جایی است که نتیجه زحمات جمعی از رهروان علم در معرض قرار می گیرد و ثمره درختی را که کاشته اند با هم نوعان خود به اشتراک می گذارند.
اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع، بنا دارد در تحقق همین هدف حرکت کند و با استعانت از خداوند متعال گامی در توسعه جامعه علمی کشور بردارد.
اگر چرخ صنعت در کشور ما با سرعتی مناسب بچرخد، مطمئنا می تواند همچون کلیدی برای بسیاری عرصه ها راهگشایی کند. این محقق نمی شود مگر ظرفیت های بالقوه که در جای جای کشور عزیز و اسلامی مان نهفته است، شناخته شود و از آن ها استفاده گردد‌‌. علم کاربردی از نقاط اصلی پیشرفت و  توسعه کشور است که با تبادل نظر در چنین محافلی می تواند اثرپذیری بهتری داشته باشد.
امید داریم  برگزاری اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع محققین این عرصه را تشویق کند که راه علمی خود را محکم تر دنبال کنند و مسیر استقلال و خودکفایی میهن عزیزمان ایران را هموار تر نمایند.

جواد مرزبان راد

دبیر کنگره    

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.78.34.fa
برگشت به اصل مطلب