اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- ثبت نام در مسابقه فیلم کوتاه و انیمیشن
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | 

پس از ثبت نام کلی در سایت (راهنما) توسط یکی از اعضای تیم؛  فرم ارسال انیمیشن و فیلم کوتاه را از مسیر زیر پر کنید و مشخصات تمام پدید آورندگان و اثر خود را وارد کنید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.77.44.fa
برگشت به اصل مطلب