اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- مقاله و طرح
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | 

با استعانت از درگاه خداوند حکیم، اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع (IAAMM) توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و کمیته اجرایی کنگره در خرداد­ ۱۳۹۶ در این دانشگاه برگزار می گردد. این کنگره با هدف گسترش علوم مرتبط با مواد پیشرفته در صنایع و ایجاد محیطی علمی جهت تبادل اطلاعات برگزار می­ گردد. کمیته علمی کنفرانس از کلیه پژوهشگران و متخصصانِ علاقمند به زمینه ­های موضوعیِ کنگره که در بخش محورهای کنگره بیان شده است، دعوت می ­نماید مقالات خود را که حاوی آخرین دستاوردهای علمی است با توجه به تاریخ­ های زیر شده به دبیرخانه کنفرانس، ارسال نمایند.

ارسال مقالات:

AWT IMAGE

 • مقالات باید شامل دستاوردهای جدید، پیرامون محورهای کنگره بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
 • مقالات باید مطابق با قالب فارسی یا انگلیسی موجود در وبسایت کنگره، تهیه و تنظیم شوند.
 • ارسال مقالات، تنها از طریق وبسایت کنگره، امکانپذیر است.
 • فقط مقالات ارائه شده بصورت شفاهی یا پوستر، در لوح فشرده کنگره، منتشر می ­گردد.

تاریخ ­های مهم (مقالات):

 • مهلت ارسال زود هنگام: ۱۳۹۶/۱/۲۰
 • مهلت ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۰
 • اعلام نتایج داوری: حد اکثر دو هفته پس از ارسال مقاله 
 • ارسال نسخه نهایی مقالات: حد اکثر دو هفته پس از اعلام نتایج داوری

ارسال طرح ها و ایده ها:

 • طرح ها باید شامل نو آوری، پیرامون محورهای کنگره باشند.AWT IMAGE
 • طرح ها باید تحت فرم موجود در وبسایت کنگره، تهیه و تنظیم شوند.
 • طرح ها می تواند شامل طرح ساخته شده و یا ایده های ابتکاری و نو آورانه باشد که در هر بخش به طور جداگانه بررسی و مورد تشویق قرار می گیرند.
 • طرح ها بعد از داوری در برنامه اختتامیه اعلام نتیجه می گردد.

تاریخ ­های مهم (طرح ها):

 • مهلت ارسال زود هنگام: ۱۳۹۶/۱/۲۰
 • مهلت ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۰
 • اعلام نتایج داوری: در برنامه اختتامیه کنگره

لازم به ذکر است طرح ­ها و دستاوردهای دانشجویان و پژوهشگران ارجمند در قالب نمایشگاه در محل برگزاری کنگره (دانشگاه علم و صنعت ایران) قابل ارائه به منظور بازدید عموم می­ باشد.

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.72.31.fa
برگشت به اصل مطلب