اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- چاپ در مجله
-

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | 

پس  از برگزاری کنگره و ارائه مقالات منتخب، مقالاتی به عنوان مقاله برتر توسط کمیته داوران انتخاب خواهد گردید. با توجه به هماهنگی انجام شده با مجلات زیر، مقالات برتر پس از طی مراحل قابل قبول آن مجله، به مجله مرتبط با موضوع معرفی خواهند شد تا در آن مجله چاپ شود.

بدیهی است نویسندگان فرمت نگارشی مجله را باید رعایت کنند.


AWT IMAGE

International Journal of Automotive Engineering


AWT IMAGE

International Journal of Industrial Engineering & Production Research


AWT IMAGE

Journal of Optimization in Industrial Engineering (JOIE)


AWT IMAGE

Computational Research Progress in Applied Science & Engineering


AWT IMAGE

Iranian Journal of Materials Science and Engineering


AWT IMAGE

Energy Equipment and Systems


AWT IMAGE

International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering


AWT IMAGE

مجله "مهندسی مکانیک و ارتعاشات"،

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.69.28.fa
برگشت به اصل مطلب