اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- اطلاعات تماس
آدرس دبیرخانه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | 

نشانی: ایران، تهران، میدان رسالت، خ هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خودرو، دبیر خانه نخستین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
کد پستی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶
وب سایت: iaamm.iust.ac.ir
@ نشانی پست الکترونیکی: iaamm@iust.ac.ir

تلفن سراسری دانشگاه:  ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰-۲۱(۹۸+)
          داخلی:    ۳۹۱۰

فکس:   ۷۳۰۲۱۶۸۱-۲۱(۹۸+)

      موبایل:                        ۰۹۰۳۴۴۴۷۷۰۴

                                          ۰۹۳۳۳۲۲۴۲۷۲

شماره حساب:             ۲۱۷۷۵۷۹۰۰۴۰۰۹                  به نام "درآمد اختصاصی پژوهشی دانشگاه علم و صنعت"

AWT IMAGE                                              AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.48.11.fa
برگشت به اصل مطلب