اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع- مسئولین کنگره
معرفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | 

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

دکتر محمدحسن شجاعی فرد

رئیس افتخاری

دکتر جواد مرزبان راد

دبیر کنگره

دکتر ابوالفضل خلخالی

دبیر علمی

نشانی مطلب در وبگاه اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع:
http://iaamm.iust.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب