بایگانی بخش اخبار

:: اسامی برگزیدگان - ۱۳۹۶/۳/۶ -
:: تصاویر برگزاری اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع - ۱۳۹۶/۳/۶ -
:: ریز برنامه نشست های دوم 15 الی 16:30 - ۱۳۹۶/۳/۲ -
:: ریز برنامه نشست های اول 13:30 الی 15 - ۱۳۹۶/۳/۲ -
:: آماده سازی پوسترها - ۱۳۹۶/۳/۲ -
:: برنامه زمانی کنگره - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مقالات شفاهی (آخرین تغییرات)****** - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تمدید مهلت پرداخت - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آخرین مهلت پرداخت - ۱۳۹۶/۲/۳۱ -
:: تمدید مهلت ثبت نام کارگاه ها - ۱۳۹۶/۲/۲۹ -
:: تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: تخصیص سانس استخر دانشگاه به شرکت کنندگان - ۱۳۹۶/۲/۱۰ -
:: تمدید مهلت ارسال مقالات - ۱۳۹۶/۲/۷ -
:: تمدید مجدد مهلت ثبت نام زودهنگام - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: راه اندازی درگاه پرداخت آنلاین - ۱۳۹۶/۱/۲۹ -
:: امکان اسکان تعدادی از دانشجویان شهرستانی فراهم شد. - ۱۳۹۶/۱/۱۶ -
:: تمدید مهلت ارسال زود هنگام مقالات - ۱۳۹۶/۱/۱۵ -
:: تبریک به مناسبت سال نو - ۱۳۹۶/۱/۱ -
:: صفحه اینستاگرام نخستین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع راه اندازی شد - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ -
:: راه اندازی کانال تلگرامی نخستین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع - ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ -